Caffe bar Vanjski tereni Caffe ba Vanjski tereni
Dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga
Dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga

Ustrojstvo kluba

Cilj i djelatnosti kluba

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja teniskog sporta, sudjelovanja u sportskim natjecanjima, te provođenja sportske obuke i širenja spoznaje o vrijednostima bavljenja sportom za opće dobro.
Klub sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta.


Djelatnosti kluba
 • promicanje i poticanje teniskog sporta,
 • promicanje i poticanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta,
 • organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje i postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 • djelovanje na omasovljavanju i unapređenju teniskog sporta, školovanju trenera i sudaca,
 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,
 • organiziranje teniskih natjecanja i drugih priredbi sportskog i sportsko-zabavnog karaktera,
 • vođenje brige o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje sportskih rezultata članova kluba svih kategorija,
 • sudjelovanje u upravljanju sportskim objektima,
 • skrb o pravima svih članova, a posebno skrb o natjecateljima i kategoriziranim sportašima,
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova kluba, a posebno djece i osoba s invaliditetom,
 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela za članove udruge u prostorijama kluba,
 • razvijanje domoljublja, sportskog duha, međusobnog razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom,
 • ostvarivanje drugih prava i izvršavanje drugih obveze utvrđenih Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima kluba.

Unutarnji ustroj kluba

Tijela kluba jesu:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor

Skupština kluba
Skupština kluba je najviši organ upravljanja i odlučivanja, a čine je svi koji imaju po Statutu pravo glasa.

Upravni odbor
Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti Skupština bira Upravni odbor.
Upravni odbor ima pet članova:

 • Predsjednik: Lovro Juzbašić
 • Član: Hrvoje Šipuš
 • Član: Dinko Domiter
 • Član: Dejan Kostić
 • Član: Marin Trogrlić

Predsjednik:
Lovro Juzbašić 098/555-755

Dopredsjednik:
Hrvoje Šipuš 091/505-46-66

Tajnik:
Marin Trogrlić

Nadzorni odbor
Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem kluba obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana:

 • Predsjednik: Dubravko Banek
 • Član: Vlado Ščapec
 • Član: Ivan Strnad

Nadzorni odbor:

 • kontrolira zakonitost u radu i poslovanju kluba,
 • kontrolira izvršenje zakonskih, ugovornih i drugih obveza kluba,
 • kontrolira poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata,
 • kontrolira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana,
 • predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu.

Medicinska i psihološka pomoć:

Stručna suradnica Monika Ivanović, psih. 098/906-52-44

Stručna i radna tijela


II.liga – Voditelj: Lovro Juzbašić 098/555-755
Zamjenik: Hrvoje Šipuš 091/505-46-66


III.liga – Voditelj: Matija Roki 091/574-94-86
Zamjenik: Oto Rihtarić 098/932-8114
 
Momčadsko prvenstvo Hrvatske do 18.g. – Voditelj: Hrvoje Šipuš 091/505-46-66
Zamjenik: Lovro Juzbašić 098/555-755

Momčadsko prvenstvo Hrvatske do 14.g. – Voditelj: Hrvoje Šipuš 091/505-46-66
Zamjenik: Ivan Novosel 098/745-372

Momčadsko prvenstvo TSSH do 10.g. – Voditelj: Ivan Novosel 098/745-372
Zamjenik: Nenadić Ranko 098/912-6656

Veteranska Liga TSSH - Voditelj: Kelemen Željko 098/379-283

Zamjenik: Godinić Petar 098/267-361

Hrvatska unija tenisača HUT - Voditelj: Kelemen Željko 098/379-283

Zamjenik: Banek Dubravko 091/390-33-52

Voditelji tenis škole:
Lovro Juzbašić 098/555-755, Hrvoje Šipuš 091/505-46-66, Ivan Novosel 098/745-372,  Ranko Nenadić 098/912-66-56 i Kristijan Kešina.
TK Varaždin 1181 © 2012 Izrada web stranica Winter.hr