Caffe bar Vanjski tereni Caffe ba Vanjski tereni
Dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga
Dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga

Ustrojstvo kluba

Cilj i djelatnosti kluba

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja teniskog sporta, sudjelovanja u sportskim natjecanjima, te provođenja sportske obuke i širenja spoznaje o vrijednostima bavljenja sportom za opće dobro.
Klub sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta.


Djelatnosti kluba
 • promicanje i poticanje teniskog sporta,
 • promicanje i poticanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta,
 • organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje i postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 • djelovanje na omasovljavanju i unapređenju teniskog sporta, školovanju trenera i sudaca,
 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,
 • organiziranje teniskih natjecanja i drugih priredbi sportskog i sportsko-zabavnog karaktera,
 • vođenje brige o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje sportskih rezultata članova kluba svih kategorija,
 • sudjelovanje u upravljanju sportskim objektima,
 • skrb o pravima svih članova, a posebno skrb o natjecateljima i kategoriziranim sportašima,
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova kluba, a posebno djece i osoba s invaliditetom,
 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela za članove udruge u prostorijama kluba,
 • razvijanje domoljublja, sportskog duha, međusobnog razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom,
 • ostvarivanje drugih prava i izvršavanje drugih obveze utvrđenih Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima kluba.
Nadzorni odbor nadzire poslovanje i rad Kluba. Svi dokumenti Kluba nalaze se u arhivi kluba.

Unutarnji ustroj kluba

Tijela kluba jesu:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor

Skupština kluba

Skupština kluba je najviši organ upravljanja i odlučivanja, a čine je svi punoljetni članovi koji imaju pravo glasa po Statutu.

Upravni odbor
Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti Skupština bira Upravni odbor.
Upravni odbor ima pet članova:

 • Predsjednik: Lovro Juzbašić, prof.
 • Član: Hrvoje Šipuš, prof.
 • Član: Dinko Domiter, mag. ing. geo.
 • Član: Stjepan Habunek, dr. med.
 • Član: Filip Štaba, mag. cin.

Predsjednik:
Lovro Juzbašić, prof. 098/555-755

Dopredsjednik:
Hrvoje Šipuš, prof. 091/505-46-66

Tajnik:
Filip Štaba, mag. cin.

Nadzorni odbor
Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem kluba obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana:

 • Predsjednik: Dubravko Banek, prof.
 • Član: Vlado Ščapec, prof.
 • Član: dr. sc. Ivan Strnad

Medicinska i psihološka pomoć:

Stručni suradnik Stjepan Habunek, dr. med. 098/395-102 nadopuna prehrani i liječnićko savjetovanje

Stručna suradnica Monika Ivanović, psih. 098/906-52-44

Stručna i radna tijela

Glavni trener: Hrvoje Šipuš, prof.

Voditelj razvojnih programa: Oto Rihtarić, prof.

Voditelj mlađih uzrasta tenisača: Ranko Nenadić, prof.

Voditelj vrtića i predškolske dobi: Valentina balažinec, prof.

Voditelj tenisa u izvangradskim regijama: Filip Štaba, mag.cin.


II.liga – Voditelj: Lovro Juzbašić 098/555-755
Zamjenik: Hrvoje Šipuš 091/505-46-66


III.liga – Voditelj: Leon Gotić
Zamjenik: Tomica Roginek
 
Momčadsko prvenstvo Hrvatske do 18.g. – Voditelj: Hrvoje Šipuš 091/505-46-66
Zamjenik: Lovro Juzbašić 098/555-755

Momčadsko prvenstvo Hrvatske do 14.g. – Voditelj: Oto Rihtarić 098/932-8114
Zamjenik:  Hrvoje Šipuš 091/505-46-66

Momčadsko prvenstvo TSSH do 10.g. – Voditelj: Nenadić Ranko 098/912-6656
Zamjenik: Filip Štaba 091/510-0251 i  Oto Rihtarić 098/932-8114

Veteranska Liga TSSH - Voditelj: Lovro Juzbašić 098/555-755

Zamjenik:  Kelemen Željko 098/379-283

Hrvatska unija tenisača HUT - Voditelj: Banek Dubravko 091/390-33-52

Voditelji tenis škole:
Lovro Juzbašić 098/555-755, Hrvoje Šipuš 091/505-46-66, Banek Dubravko 091/390-3352, Oto Rihtarić 098/932-8114,  Ranko Nenadić 098/912-66-56, Filip Štaba 091/510-0251, Valentina Balažinec i Lara Horg.
TK Varaždin 1181 © 2012 Izrada web stranica Winter.hr